Follow Het Voorzetselkoor to join the conversation.

When you follow Het Voorzetselkoor, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Het Voorzetselkoor

Netherlands

Het voorzetselkoor bestaat uit 7 totaal verschillende karakters. Wat ze delen is hun passie voor taal in het algemeen en voorzetsels in het bijzonder. Die passie verwerken ze in hun muziek.

Leden van het koor waren in het verleden al veelvuldig te horen op nummers van het duo 'Alias the same'. Ze zijn ook te horen op Alan Lauris' 'Snowball':
www.youtube.com/watch?v=r6WGB7gEukw

Recent Supporters